UN­GARN

BT - - NYHEDER -

Le­del­sen i Un­garn har æn­dret hold­ning og vil nu respek­te­re Dublin- kon­ven­tio­nen, der by­der, at asylan­sø­ge­re skal re­gi­stre­res og ha­ve be­hand­let de­res asylsag i det før­ste EUland, de sæt­ter de­res ben i. Den un­gar­ske re­ge­ring har el­lers tid­li­ge­re tru­et med at for­la­de kon­ven­tio­nen og blot la­de fl ygt­nin­ge­ne pas­se­re gen­nem lan­det uden at re­gi­stre­re dem, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.