’’ Jeg var vild med København og var der slet ik­ke læn­ge nok

BT - - KULTUR - Am­ber Heard, sku­e­spil­ler

Sexbomben fra Te­xas hol­der fast i ik­ke at ta­le om sit pri­vat­liv med Jo­hn­ny Depp, for­di det er ‘ hel­ligt’ og no­get ‘ helt sær­ligt’. Men sku­e­spil­le­ren, der er ak­tu­el med ’ Magic Mi­ke XXL’, vil dog ger­ne af­slø­re, hvor­når hun fø­ler sig al­ler­mest se­xet.

» Når jeg er sam­men med den mand, jeg el­sker, « si­ger hun sa­ligt om Jo­hn­ny Depp, som hun gif­te­de sig med på hans pri­va­te ø i det ca­ri­bi­ske hav i fe­bru­ar må­ned.

» Men det kan jeg slet ik­ke de­le med dig. «

Den snart 30- åri­ge sku­e­spil­ler vil dog ger­ne for­tæl­le om sin fø­lel­se af uaf­hæn­gig­hed på trods af sit æg­te­skab. Hun vil fort­sat væ­re en fri fugl.

» Jeg fø­ler mig me­get fri, og det er ba­re så­dan, jeg er, « si­ger Am­ber Heard, der tid­li­ge­re hav­de for­hold med kvin­der ( blandt an­dre den fran­ske mo­del Ma­rie de Vil­lepin og fo­to­gra­fen Ta­sya van Ree).

» Jeg er til­truk­ket af men­ne­sker, der værds­æt­ter den­ne si­de af mig. Så på den må­de er det godt for mi­ne for­hold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.