Med Jo­hn­ny

BT - - KULTUR - Fo­to: Reu­ters

Født: Am­ber

April 22, 1986

er sku­e­spil­ler og mo­del og de­bu­te­re­de i det ro­ste sports- dra­ma ’ Fri­day Night Lights’. Eft er små rol­ler i ’ North Co­un­try’ og ’ Alp­ha Dog’, fi k hun sin før­ste ho­ved­rol­le i ’ All the Boys Love Man­dy La­ne’.

kom i 2008 med rol­ler i ’ Ne­ver Ba­ck Down’ og ’ Pi­ne­ap­ple Express’. Hun med­vir­ke­de i Jo­hn Car­pen­ters ’ The Ward’ sam­men Ni­co­las Ca­ge i ’ Dri­ve An­gry’, og si­de­lø­ben­de med Jo­hn­ny Depp i ’ The Rum Di­ary’, som gav hen­de en Spot­light Award på Hol­lywood Film Festi­val.

be­trag­tes som se­x­sym­bol. Hun op­træ­der oft e i ma­ga­si­ners ’ smuk­ke­ste og mest se­xe­de li­ster’.

Gen­nem­brud­det

Heard

Hun er ak­tivt

3. Lost Frequen­cies

Are You With Me

in­vol­ve­ret i ad­skil­li­ge for­mer for ak­ti­vis­me og vel­gø­ren­hed, er bl. a. ak­tiv i kam­pen for li­ge­ret for ho­mo­seksu­el­le.

Am­ber og Jo­hn­ny. Som får hen­de til at fø­le sig se­xet. Am­ber Heard var end­nu ik­ke an­kom­met i København, da BTs fo­to­graf hav­de mu­lig­hed for at fo­to­gra­fe­re un­der op­ta­gel­ser­ne til ’ The Da­nish Girl’. Her er det Ed­die Red­may­ne. Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.