BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Ditte & Lou­i­se’

Dansk sa­ti­re Dan­mark har få­et en ny su­per­sjov duo i Ditte Hansen og Lou­i­se Mi­e­ritz, der bril­le­rer i ko­me­di­e­se­ri­en ’ Ditte & Lou­i­se’. Se­ri­en er en kvin­de­lig pen­dant til Klovn, og som i dén bru­ger sku­e­spil­ler­ne de­res eget navn, og en stor del af de­res ka­rak­te­rer har de to kvin­der hen­tet fra sig selv. Hvis du end­nu ik­ke har set ’ Ditte & Lou­i­se’, så se med i af­ten. De er sjove - uan­set om man er mand el­ler kvin­de.

DR1 FRE­DAG 21.25 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Dan­mark- Sve­ri­ge

Sport De un­ge mænd på U21lands­hol­det har spil­let sig i se­mi­fi na­len ved EM - og end­da mod Sve­ri­ge! Det ly­der vir­ke­lig som en skøn lør­dag aft en, og chan­cen for en fi na­le­plads er i dén grad til at få øje på. Så vil du se dem, der kom­mer til at præ­ge frem­ti­dens lands­hold, er det ba­re at se med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.