’’

BT - - TV- GUIDE - DR2 pres­se

Det er her, vi vok­ser op og bli­ver for­met, og det er og­så her, vi dør

wan ind på po­li­ti­sta­tio­nen. Beg­ge har i ti­dens løb haft kon­fron­ta­tio­ner med po­li­ti­et. Sam­men går de nu på op­da­gel­se på den tom­me po­li­ti­sta­tion, hvor de blandt an­det fin­der ar­ki­vet over sags­ak­ter, po­li­tiets uni­for­mer og nøg- ler­ne til po­li­ti­bi­ler­ne.

I de kom­men­de pro­gram­mer kan man og­så føl­ge Lis­beth Zor­nig Andersen og Waqas Ali i fængs­let, An­ders Lund Mad­sen og Martin Thor­borg på bi­bli­o­te­ket, Sa­ra Bro og Per Lar­sen på ho­spi­ta- DR2 MANDAG- TORS­DAG 22.00 ’ SOM­MER I SY­STE­MET’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.