Selv­mord

BT - - TV- GUIDE -

De se­ne­ste tre år har seks te­e­na­ge­re i Ring­kø­bing- Skjern Kom­mu­ne ta­get de­res eget liv. Det er langt fle­re end i re­sten af lan­det. TV 2 Do­ku­men­tar ta­ger til Ve­stjyl­land og un­der­sø­ger, hvor­for un­ge, der el­lers bur­de ha­ve he­le li­vet for­an sig, plud­se­lig ik­ke har lyst til at leve me­re. Vi mø­der bl. a. en mor, der har mi­stet sin dat­ter til selv­mord, og en te­e­na­ger, der har haft selv­mord­s­tan­ker. Men det er ik­ke kun i den ve­stjy­ske kom­mu­ne, de un­ge har det svært.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.