San­dra Bul­lo­ck fo­rel­sker sig

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: Ka­nal 4

Den mo­der­ne ro­man­ti­ske ko­me­die af­hæn­ger helt og hol­dent af sku­e­spil­ler­nes ke­mi. Og ’ Mens du sov’ er li­ge så en­kel, som den er vel­lyk­ket. Lu­cy ( San­dra Bul­lo­ck) er en en­som jer­n­ba­ne­vagt, som er hem­me­ligt fo­rel­sket i Pe­ter, en mand, som hun kun har set på af­stand. Ef­ter at ha­ve red­det Pe­ters liv tror al­le plud­se­lig, at hun er hans for­lo­ve­de.

Selv lig­ger Pe­ter i ko­ma, ude af stand til at pro­teste­re, men hans fa­mi­lie ta­ger imod Lu­cy med åb­ne ar­me. Hun fo­rel­sker sig imid­ler­tid i Pe- ters bror Ja­ck, og da Pe­ter våg­ner op fra sin ko­ma, står Lu­cy over­for den svæ­re­ste si­tu­a­tion i sit liv.

Bill Pul­l­man og San­dra Bul­lo­ck i den ro­man­ti­ske ko­me­die ’ Mens du sov’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.