Op­læg til Tour’en

BT - - TV- GUIDE -

Tour de Fran­ce er bå­de holdsport og en­kelt­løb. Det vi­ser den­ne do­ku­men­tar­film om det klas­si­ske cy­kel­par Greg Le­Mond og Ber­nard Hi­ne­ault. De to cy­kel­ryt­te­re, der her­ske­de i midt- 80’ er­ne var hin­an­dens mod­sæt­nin­ger og der­for de per­fek­te ri­va­ler. Le­Mond er ne­de på jor­den og få­mælt, og Hi­nault er ar­ti­ku- le­ren­de og livs­ny­der. Fæl­les for dem er ev­nen til at kø­re hur­tigt på cy­kel og en tørst ef­ter at vin­de. I fil­men kig­ger Le­Mond tilbage på en eska­le­ren­de ri­va­li­se­ring med sin ven, hold­kam­me­rat og men­tor Ber­nard Hi­nault. TV2 SPORT MANDAG 19.30 ’ KRIG PÅ TO HJUL’

Greg Le­Mond og Ber­nard Hi­ne­ault si­de om si­de un­der Tour de Fran­ce. Fo­to: ESPN/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.