Svær ko­mik de­but

BT - - TV- GUIDE -

Ditte Hansen og Lou­i­se Mi­e­ritz spil­ler sig selv i den­ne for­ry­gen­de nye dan­ske ko­me­di­e­se­rie. I fem­te af­snit sør­ger Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff for jo­ke­op­ti­me­rings­tips in­den Ditte og Lou­i­ses de­butaf­ten på Co­me­dy Zoo. Men det er svært at væ­re sjov, alt­så som kvin­de. Kvin­der er en­ten klo­ge el­ler se­xe­de. Fin­des der over­ho­ve­det no­get imel­lem klog og se­xet? Sam­men med Hen­rik Vester­gaard, Magnus Krep­per og Li­se Ko­e­fo­ed un­der­sø­ger Lou­i­se og Ditte sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.