Ar­vefj en­de­op­gør

BT - - TV -

I den an­den se­mi­fi na­le ved U21- EM i Tjek­ki­et er der nor­disk mø­de, når Dan­mark mø­der Sve­ri­ge. Dan­sker­ne vandt grup­pe A eft er især to go­de kam­pe mod Tjek­ki­et og Ser­bi­en, mens sven­sker­ne gjor­de det so­lidt i grup­pe B, hvor de imid­ler­tid først sik­re­de sig se­mi­fi na­le­plad­sen med en sen ud­lig­ning i den sid­ste grup­pe­kamp mod Portu­gal. Fod­bold TV3+: 21.00

En lil­le gal­lisk lands­by hol­der, tak­kett kk t væ­re Mira­culix' tryl­ledrik, stand mod Juli­us Cæs­ars el­lers for­mi­dab­le sty rker. Cæs­ars rå­d­gi­ver, Psy­cho­pa­tus, fo­re­slår Cæs­ar en udspe­ku­le­ret me­to­de til at få bugt med gal­ler­ne. I vir­ke­lig­he­den har han dog pla­ner, som skal gø­re ham selv til kej­ser. Men han har ik­ke reg­net med Aste­rix og Obe­lix i si­ne skum­le pla­ner. Aste­rix & Obe­lix i kamp mod Cæs­ar DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.