Et show bli­ver til

BT - - TV -

De un­ge sce­ne­kunst­ne­re er su­per dyg­ti­ge gym­na­ster, som kon­stant skal for­ny sig for "at hol­de sig fl yven­de". Flying Su­per­kids la­ver et næ­sten helt nyt show hvert år, og det er no­get af en ud­for­dring at sam­le en to ti­mers fo­re­stil­ling af de man­ge brik­ker. Vi har fulgt de fl yven­de su­per­børn un­der ud­vik­lin­gen af et helt show. Flying Su­per­kids TV 2: 18.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.