Po­pu­lær abe

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Det fi ndes al­le mu­li­ge ut­ro­li­ge dy­rear­ter i ver­den, men der er nog­le af dem, som vi sy­nes er no­get helt sær­ligt. Dem el­sker vi for de­res ud­tryks­ful­de øj­ne og blø­de pels, men vi fal­der og­så for de­res ly­de og må­de at be­væ­ge sig på. Dis­se dyr er ble­vet enormt po­pu­læ­re på net­tet og må de­les. Men hvor­for fø­ler vi sær­ligt stærkt for dis­se dyr? Su­per sø­de dyr DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.