Land og by i qu­iz

BT - - TV -

Al­lan er en ægte bon­de­røv og sjet­te ge­ne­ra­tion af en bon­de­fa­mi­lie. Han bor i Gi­strup og kun­ne al­drig drøm­me om at fl yt­te til stor­by­en. Fak­tisk sav­ner han al­le­re­de det jy­ske eft er en halv dag i København. Nyn­ne er li­ge omvendt. Hun er inkar­ne­ret byrot­te og ha­der tan­ken om land­li­vet. I sid­ste uge nå­e­de de to mod­sæt­nin­ger op på 12.000 kr. Hvem vil væ­re ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.