Hjælp til hus­salg

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Lo­ne og hen­des fi re børn står over­for en tvangs­auk­tion. Hun køb­te i sin tid hu­set i Oden­se med sin mand, men da de gik fra hin­an­den for seks år si­den, over­tog Lo­ne lå­net i hu­set. I dag har Lo­ne mi­stet sit job og er på dag­pen­ge. Den la­ve ind­komst gør det umu­ligt for hen­de at bli­ve bo­en­de, og hun har der­for sat hu­set til salg - for et år si­den. I hus til hal­sen DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.