På jagt i jor­den

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Vi føl­ger de spids­fi ndi­ge og pas­sio­ne­re­de kom­mu­na­l­ar­bej­de­re To­ny og Si­mon fra Hor­sens Kom­mu­ne. I de­res kamp for at genop­ret­te Gu­denå­ens na­tur stø­der de på et usæd­van­ligt fund be­gra­vet un­der den jy­ske muld, og de­res pro­jekt ta­ger en helt ny drej­ning. De ta­ger på en am­bi­tiøs mis­sion for at red­de na­tu­ren og en na­tio­nal kul­turskat. Kom­mu­nens hel­te DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.