Per­ler i Var­de

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Vi be­sø­ger fem dan­ske by­er, der er be­ret­ti­get til den sær­li­ge køb­stads­sta­tus. Her vil vur­de­rings­eks­per­ter­ne vur­de­re dan­sker­nes med­brag­te an­tik­vi­te­ter. I den­ne uge be­sø­ger pro­gram­met Var­de. Pro­gram­mets vært, Met­te Bluh­me Rieck, ta­ger rundt i by­en og lo­ka­l­om­rå­det og får hi­sto­ri­er­ne om de helt spe­ci­el­le fl od­per­ler, der fi ndes i Var­de å. Guld i køb­stæ­der­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.