OP­PER I FCM

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: Claus Fi­sker

FFRREEDDAAGG 2 266. J. U JNUIN 2I0 210515

Ik­ke sær­ligt re­a­li­stisk. Men Mi­cha­el Laud­rup er – eft er sin exit i Qa­ta­r­klub­ben Lek­hwiya – på klub­j­agt, og må­ske kan ud­sig­ten til Champions League- bold lok­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.