’’

BT - - SUPERLIGA - Lars Sei­er Chri­sten­sen, di­rek­tør for Saxo Bank

» Men der er og­så nog­le for­be­hold. Ri­is vir­ker som en, der ger­ne vil væ­re boss - han vil ha­ve et hold, der gør, som han si­ger. An­dy Rihs bru­ger en mas­se tid med hol­det og for­sø­ger at fø­re si­ne idéer ind, og her hav­de Ri­is jo nog­le ud­for­drin­ger med Oleg Tin­kov. BMC er et ve­le­tab­le­ret hold, og hvis du ta­ger en gut som Ri­is ind, skal du væ­re klar over, at han ger­ne vil ha­ve mak­si­mal ind­fly­del­se, « si­ger jour­na­li­sten.

BT har kon­tak­tet BMC Ra­cing Teams pres­se­af­de­ling, der har sendt en ræk­ke spørgs­mål vi­de­re til An­dy Rihs. BMC sva­re­de i af­tes, at man ik­ke kom­men­te­rer på ryg­ter­ne. Duo­en Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is kan fø­re Ri­is tilbage på cy­kel­s­ce­nen hos BMC Ra­cing Team og ejer An­dy Rihs ( th.).

Fo­to: Si­mon Skip­per, Si­mon Læs­søe Reu­ters

Vi har ik­ke truf­fet no­gen be­slut­nin­ger om 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.