’’

BT - - SUPERLIGA - Jes­per Jo­han­ne­sen, in­de­ha­ver af fel­tet. dk

Man­ge kil­der ta­ler om, at der er no­get på vej

No­get ty­der på, at tirs­da­gens do­pin­grap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark, ADD, og Dan­marks Idræts­for­bund, DIF, der i fle­re til­fæl­de kon­klu­de­rer, at Ri­is ik­ke for­tæl­ler sand­he­den, hel­ler ik­ke bli­ver dét, der druk­ner Ri­is’ liv i cy­kel­spor­ten en gang for al­le. Han pøn­ser på et co­me­ba­ck til cy­kel­ver­de­nen.

Det vur­de­rer Jes­per Jo­han­ne­sen, in­de­ha­ver af cy­kel­si­den fel­tet. dk.

» Man­ge kil­der ta­ler om, at der er no­get på vej, og jeg har og­så hørt, at der fo­re­går mø­der i kulis­sen, hvor han er in­vol­ve­ret, « si­ger Jes­per Jo­han­ne­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.