AGF hen­ter for­svars­spil­ler i La­zio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Jo­nas Ha­ge­mann Jen­sen sporten@ sporten. dk

AGF har for­stær­ket sig med kro­a­ten Jo­sip Elez, der kom­mer på en etårig le­je­af­ta­le fra La­zio.

I går for­mid­dag med­del­te AGF på sin hjem­mesi­de, at man har sik­ret sig den kro­a­ti­ske for­svars­spil­ler Jo­sip Elez for den kom­men­de sæ­son. Den 21- åri­ge for­svars­spil­ler er le­jet i ita­li­en­ske La­zio, og AGF har sik­ret sig en fri­købs­klau­sul i af­ta­len.

AGF- sport­s­chef Jens An- der­s­son ken­der den 190 cm hø­je for­svars­spil­ler ind­gå­en­de. An­der­s­son var nem­lig man­den, der solg­te Elez til La­zio i 2013, da han var sport­s­chef i kro­a­ti­ske Ha­j­duk Split.

» Han er en fy­sisk stærk de­fen­siv spil­ler, der og­så har go­de fær­dig­he­der i af­le­ve- rings­spil­let. At det lyk­ke­des os at få ham til AGF fra La­zio, ser jeg som en an­er­ken­del­se af det ar­bej­de, vi er godt i gang med i AGF, « si­ger Jens An­der­s­son til klub­bens hjem­mesi­de.

Jo­sip Elez har op­nå­et 12 Ulands­holdskam­pe for Kro­a­tien. I den for­gang­ne sæ­son var han ud­le­jet til bå­de hos ita­li­en­ske US Gros­se­to og un­gar­ske Hon­ved Bu­da­pe­st.

Elez hav­de før­ste ar­bejds­dag al­le­re­de i går på Fre­densvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.