Mes­si vil ha­ve Uni­ted- stjerne til Barca

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LIO­NEL MES­SI DRØM­MER

om at få Án­gel Di Ma­ria til Bar­ce­lo­na. Iføl­ge en­gel­ske me­di­er vil Man­che­ster Uni­ted dog ik­ke sæl­ge, mens span­ske me­di­er mel­der om en ’ an­ti- Bar­ce­lonaklau­sul’ i hand­len mel­lem Re­al Madrid og Man­che­ster Uni­ted.

Mes­si har iføl­ge en­gel­ske The Sun bedt Bar­ce­lo­na­top­pen om at hen­te Án­gel Di Ma­ria til den ca­ta­lan­ske stor­klub. Mes­si ken­der Di Ma­ria fra det ar­gen­tin­ske lands­hold, og Mes­si skul­le an­gi­ve­ligt væ­re vild med ide­en om at spil­le sam­men med Di Ma­ria på klub­plan.

Án­gel Di Ma­ria ( tv) og Lio­nel Mes­si. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.