LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM FOR KVIN­DER, KLOK­KEN 01: 30 ( NAT TIL LØR­DAG) USA VIN­DER KAM­PEN IR­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 20: 45 CORK CI­TY VIN­DER KAM­PEN

I mor­gen aft en i Prag ven­ter der det un­ge dan­ske U21lands­hold en stor ud­for­dring, når ar­vefj en­der­ne fra Sve­ri­ge ven­ter i EM- se­mi­fi na­len.

Men skal man tro book­ma­ker­ne, så kom­mer det til at en­de med en fi na­le­plads til Dan­mark. Så­le­des gi­ves der kun om­kring 1,65 for en sam­let dansk sejr, mens der er over to gan­ge pen­ge­ne, hvis Sve­ri­ge sny­der Dan­mark og snup­per fi na­le­plad­sen. Man får odds 4,00 på guld til Dan­mark.

» Sve­ri­ge har pri­mært få­et suc­ces på bag­grund af et rig­tig stærkt kol­lek­tiv, hvil­ket Dan­mark og­så le­ver højt på. I vo­res op­tik har Dan­mark der­u­d­over et store pro­fi ler i an­fø­rer Jan­nik Vester­gaard, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Vik­tor Fi­s­cher, som al­le kan væ­re kamp­af­gø­ren­de. Der­for tror vi på, Dan­mark går i EM- fi na­len, « for­tæl­ler od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

IR­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 20: 45 BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.