1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er stor for­skel på de fem bed­ste hold i Ir­land og de øv­ri­ge mand­ska­ber. Spørg ba­re Der­ry Ci­ty , der har haft det sær­de­les svært, når man er stødt på kva­li­fi ce­ret mod­stand i den­ne sæ­son. Blot ét po­int er det ble­vet til i ot­te kam­pe mod top fem- hol­de­ne og søl­le to mål, og der er ik­ke me­get, der ty der på en for­bed­ring af den sta­ti­stik før mø­der med Cork Ci­ty . Man er uden to fa­ste for­svars­spil­le­re og er i stor­form med 16 po­int i de se­ne­ste seks kam­pe. Selv om Cork og­så har et par spil­le­re uden­for, vir­ker od­dset me­get in­ter­es­sant på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.