2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dun­dalk har væ­ret ene­væl­di­ge i den ir­ske Pre­mi­er League i den­ne sæ­son, hvor hol­det har hen­tet im­po­ne­ren­de 41 ud af 48 mu­li­ge po­int eft er 16 spil­ler­un­der. Nu har man dog lig­get stille i to uger grun­det lands­holds­pau­se, og spørgs­må­let er, om det har ne­ga­tiv el­ler po­si­tiv ind­virk­ning. Bund­hol­det Li­me­ri­ck har end­nu ik­ke vun­det, men har trods alt sco­ret i 10 ud af 16 liga­kam­pe in­klu­siv det om­vend­te mø­de, der end­te 1- 1. Dun­dalk er til­med kom­met bag­ud i de sid­ste to liga­kam­pe, så prøv det fl ot­te odds på, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.