1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ki­ne­ser­ne var ik­ke uhel­di­ge med at gå vi­de­re fra Grup­pe A, hvor hol­dets 2- 2 re­sul­tat mod New Ze­aland blandt an­det var be­gun­sti­get af et par ufat­te­li­ge dom­mer­fejl mod New Ze­aland, li­ge­som man først slog Hol­land på et mål i over­ti­den. I ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne hav­de man truk­ket et Ca­mero­un­hold, der var blandt de sva­ge­ste, til­ba­ge­væ­ren­de hold, men nu bør fe­sten stop­pe mod USA. Ame­ri­ka­ner­ne em­mer af ru­ti­ne og har blot luk­ket et mål ind i fi re kam­pe ind­til vi­de­re, så de bør væ­re stør­re fa­vo­rit­ter end od­dse­ne an­ty der.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.