FLY­VEN­DE PÅ EN­GELSK GRÆS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÆT­TE­RE PÅ TRI­UMF Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

For fj er­de gang i kar­ri­e­ren er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki klar til at spil­le se­mi­fi na­le i WTA- tur­ne­rin­gen i East­bour­ne.

Det står klart, eft er at Woz­ni­a­cki i går strøg for­bi ty­ske An­drea Pet­ko­vic med en sejr på 7- 5, 6- 1. Det var fem­te gang, de to mød­tes - og fj er­de gang, at dan­ske­ren trak sig sej­r­rigt ud af du­el­len.

Den dan­ske ten­nis­stjer­ne vi­ste uhørt stor kon­cen­tra­tion og la­ve­de i he­le op­gø­ret kun seks upro­vo­ke­re­de fejl - Pet­ko­vic præ­ste­re­de omvendt 30 af slagsen.

» Det var en hård kamp. Vi har al­tid hår­de kam­pe mod hin­an­den. Men jeg re­tur­ne­re­de bol­de­ne godt, og det var nøg­len, « sag­de Woz­ni­a­cki ef­ter sej­ren.

» Jeg glæ­der mig til at spil­le i mor­gen ( i dag, red.) og til at prø­ve end­nu en se­mi­fi - na­le her - og så er det rart at få nog­le kam­pe i be­ne­ne in­den Wim­b­ledon. «

Det er tred­je år i træk, at Woz­ni­a­cki er klar til se­mi­fi na­len i den en­gel­ske tur­ne­ring. Her er hun klar til at mø­de det 18- åri­ge schweizi­ske stor­ta­lent Be­lin­da Ben­cic, der lig­ger num­mer 31 på ver­dens­rang­li­sten. Selv­om dan­ske­ren har tab­te se­mi­fi - na­len de se­ne­ste to år, er det en kamp, hvor Woz­ni­a­cki må ta­ge fa­vo­ri­trol­len på sig, omend den dan­ske stjerne ik­ke går så me­get op i net­op det.

» Jeg er li­geg­lad med, hvem der er fa­vo­rit, og hvem der ik­ke er. Det he­le hand­ler om at vin­de den næ­ste kamp. Jeg vil vin­de alt, hvad jeg del­ta­ger i. «

Woz­ni­a­cki har vun­det tur­ne­rin­gen i East­bour­ne en en­kelt gang - i 2009 eft er fi - na­le­sejr over fran­ske Vir­gi­nie Ra­zza­no.

Den an­den se­mi­fi na­le er et op­gør mel­lem ame­ri­kan­ske Slo­a­ne Step­hens og pol­ske Ag­nieszka Radwanska. Ar­ran­gø­rer­ne for­ven­ter, at Woz­ni­a­ck­is se­mi­fi na­le be­gyn­der ca. 15.30 dansk tid.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er for tred­je år i træk klar til se­mi­fi­na­len i den en­gel­ske græs­tur­ne­ring East­bour­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.