Bør det stå øverst på en blå re­ge­rings dags­or­den at sæn­ke top­skatt­ten?

BT - - DEBAT -

Ja, den hø­je top­skat er ren so­ci­a­lis­me

Nej, la­ve­re skat for små ind­kom­ster er vig­ti­ge­re

5.418 stem­mer på bt. dk

RI­GE BI­DRA­GER ME­RE

Mo­gens Ni­el­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.37 Skat­te­let­tel­ser til dem, der bi­dra­ger mest – det er fair nok.

SKAL RI­GE VÆ­RE RI­GE­RE?

Liz Ni­el­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.39 Så de ri­ge kan få end­nu me­re? Det kan jo kun gå ud over dem, der i for­vej­en har mindst.

HØJ LØN GI­VER HØJ SKAT

Martin Kjærulf

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.50 Der er man­ge dan­ske­re, der ik­ke tæn­ker over, at de får en rig­tig høj løn. Nog­le af de hø­je­ste lø­nin­ger i Eu­ro­pa. Det er og­så grun­den til, at man be­ta­ler en ri­me­lig høj skat. Man kan ik­ke bå­de få i po­se og sæk.

SÆT TOP­SKAT­TEN OP

Ma­ri­an­ne Jen­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.35 Top­skat­ten skal sti­ge, så vi kan pas­se på dem, der har mindst – sy­ge, le­di­ge og æl­dre. Det vil­le væ­re bedst for dan­sker­ne – dem der ik­ke er ri­ge i hvert fald.

SÆNK SKAT­TEN I BUN­DEN

Lisa Ma­ria Rus­b­jerg

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.48 Det er me­re re­le­vant at sæn­ke skat­ten for de la­vest løn­ne­de.

DE SVA­GE SKAL BE­TA­LE

Sø­ren P. L. Ja­cquet

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.57 Og hvem skal så fi nan­si­e­re det? Tjo, igen de sva­ge i sam­fun­det, der skal be­ta­le, så de ri­ge kan få det end­nu bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.