Kon­trol uden bom­me

BT - - DEBAT -

Or­det græn­se­kon­trol er ble­vet et fy­ord i den po­li­ti­ske de­bat – men for be­folk­nin­gen i Syd- og Søn­derjyl­land er det blo­dig al­vor. Her har man il­le­ga­le asyl­sø­ge­re og øst­eu­ro­pæ­i­ske ty­ve­ban­der tæt in­de på krop­pen – og det har gi­vet Dansk Fol­ke­par­ti vind i sej­le­ne. Der er mas­ser af ind­brud i om­rå­det, og uden­land­ske kri­mi­nel­le fyl­der godt op i ar­re­st­hu­se­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.