IS- selv­mord­s­bom­ber dræ­ber 25 i Kuwait

BT - - TERROR - BNB

25 per­so­ner har mi­stet li­vet, og 202 er sår­et, ef­ter en selv­mord­s­bom­ber i går an­greb en shi­amus­lim­sk moské i Kuwait, op­ly­ser lan­dets in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) ta­get skyl­den for an­gre­bet, der fandt sted, da om­kring 2.000 per­so­ner var i gang med de­res fre­dags­bøn.

Iføl­ge Kha­lil al- Sa­lih, der er med­lem af det kuwai­ti­ske par­la­ment, lå de fle­ste i moskéen på de­res knæ i gang med at be­de,, da eks­plo­sio­nen øde­lag­de bå­de væg­ge og lof­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.