Børns grav­ste­der bli­ver plyn­dret

BT - - NYHEDER -

For­æl­dre­for­e­nin­gen ’ Vi har mi­stet et barn’ mod­ta­ger jævn­ligt hen­ven­del­ser fra for­æl­dre, der op­le­ver, hvor­dan store og små gen­stan­de for­svin­der fra de­res børns grav­ste­der, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad. På for­e­nin­gens Fa­ce­book­si­de, der tæl­ler fle­re end 500 med­lem­mer, for­tæl­ler fru­stre­re­de for­æl­dre, hvor­dan de igen og igen mø­der op på grav­ste­der, der før var de­ko­re­re­de med bam­ser, små fi­gu­rer og hjem­me­gjort py­nt, men nu står tom­me tilbage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.