Abe på fri fod ved Sol­rød

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et ef­ter­søg­te fre­dag en abe på fri fod nær Sol­rød. Car­sten Andersen, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved Midt­og Vestsjæl­lands Po­li­ti, for­tæl­ler, at den en me­ter hø­je abe er set lø­be over nog­le mar­ker ved Ør­sted­vej nær Sol­rød.

» Vi ved ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt, hvor aben be­fin­der sig, el­ler hvor den kom­mer fra, « si­ger Car­sten Andersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.