Kø­ben­hav­ner­bio kon­kurs

BT - - NYHEDER -

Fle­re ste­der i ho­ved­stads­om­rå­det og re­sten af lan­det er nye bi­o­gr­af­sa­le på vej, men en kon­kurs er tæt på at luk­ke Val­by Ki­no, der el­lers åb­ne­de for kun to år si­den. Drif­ten var del­vis ba­se­ret på fri­vil­lig ar­bejds­kraft, og da den dag­li­ge le­der stop­pe­de i maj, fandt be­sty­rel­sen ud af, at der ik­ke var pen­ge til at be­ta­le le­ve­ran­dø­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.