Karsten Re­es søn ta­ger over

BT - - NYHEDER -

Det er ble­vet tid til ge­ne­ra­tions­skift e i Karsten Re­es mil­li­ard­for­ret­ning. Den 69- åri­ge rig­mand, der fi k kon­sta­te­ret kræft i for­å­ret, over­la­der nu le­del­sen af si­ne hol­dings­el­ska­ber til sin æld­ste søn Chri­sti­an Ree. Det skri­ver dag­bla­det Bør­sen. For­melt har Karsten Ree fort­sat de af­gø­ren­de stem­mer i virk­som­he­den. Men drift en og ud­væl­gel­sen af de sel­ska­ber, som sel­ska­ber­ne skal in­ve­ste­re i, skal den 32- åri­ge Chri­sti­an Ree frem­over stå for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.