In­ve­sto­rer sagsø­ger OW Bun­ker

BT - - NYHEDER -

Svær­væg­ter­ne i det dan­ske in­ve­stormil­jø, de store pen­sions­kas­ser, frem­lag­de i går de­res søgs­mål mod OW Bun­ker. Gan­ske som ven­tet går in­ve­sto­rer­ne eft er OW Bun­ker og sel­ska­bets tid­li­ge­re le­del­se, men og­så eft er ka­pi­tal­fon­den Altor, der børsno­te­re­de OW Bun­ker. Bag søgs­må­let står 28 in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer, hvis sam­le­de krav er på 800 mio. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.