Ro­ck li­ge i r.... fra ame­ri­kan­ske Ri­val Sons

Hvis det er rig­tigt, at godt be­gyndt er halvt ful­dendt, er Tin­der­box Festi­va­len al­le­re­de halvt fær­dig.

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Først de dan­ske ro­ck’n’roll opkom­lin­ge Go Go Ber­lin på blå sce­ne med ener­gi, le­ge­sy­ge og san­ge nok til at for­læn­ge li­vet i Tu­sindårs­sko­ven i Oden­se med et par år­ti­er el­ler me­re. Ef­ter­fulgt af det ame­ri­kan­ske ste­ner­ro­ck­band Ri­val Sons på rød sce­ne, der ram­te det sta­dig få­tal­li­ge pu­bli­kum li­ge i r.... Ri­vals Sons gør sig i en gen­re, der lø­se­ligt blev de­fi­ne­ret sidst i 60er­ne af et band som Step­penwolf og Jeff Beck og selv­stæn­dig­gjort af nav­ne som Led Zep­pe­lin og De­ep Purp­le. Ba­se­ret på blu­es, gjort vild, far­lig og forvræn­get af pio­ne­rer­ne.

Som man står der for­an den nye festi­vals nye, rø­de sce­ne, fø­ler man sig som ét med Ri­val Sons’ musku­løst se­xe­de gro­ove. Ri­val Sons var kom­met for at vin­de pu­bli­kum. Så få­tal­ligt det end måt­te væ­re. Og det gjor­de de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.