Ve­l­o­p­lagt Ma­rie Key hol­der sta­dig

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Ma­rie Key Rød sce­ne, fre­dag, Tin­der­box Festi­val. **** **

Hi­sto­ri­en om Ma­rie Keys enor­me suc­ces er for­talt så man­ge gan­ge, at man kan spør­ge, om hun mon eft er­hån­den selv tror på den. Be­dømt eft er en godt nok halv­fug­tig kon­cert i stæn­kreg­nen må sva­ret væ­re ja. Keys fi nur­ligt iro­ni­ske og nøg­ne ord har det godt på festi­vals­ce­nen. Sagt på en an­den må­de, Ma­rie Key har fun­det men­ne­ske­lig­he­den i ma­ski­ner­ne.

Så kan man ind­ven­de, at det for de hel­di­ge, der har væ­ret med fra be­gyn­del­sen, er så som så med magi­en i dag, hvor san­ge som ’ Uop­nå­e­lig’, ’ Tæn­ker du vi dan­ser’ og ’ Ska­gen’ er spil­let så man­ge gan­ge.

Men Key har ty­de­lig­vis ta- get skrid­tet fra in­tim til fæl­les eje, uden at hver­ken hun el­ler san­ge­ne - el­ler den mu­si­kal­ske frem­fø­rel­se, som den lød i går på Rød sce­ne - har mi­stet sin ner­ve.

Der var syng- med og spas, en sta­dig me­re afk la­ret kro­p­s­lig­hed i le­ve­ring af de tun­ge hip­hop- in­spi­re­re­de dan­ce­be­at.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.