Tyks­kal­let drue har ho­ved­rol­le

Vin­di­strik­tet Pie­mon­te – nav­net be­ty der på ita­li­ensk ’ for fo­den af bjer­ge­ne’ – lig­ger i det skøn­ne Nor­di­ta­li­en, li­ge syd for Al­per­ne.

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Her spil­ler den lil­le tyks­kal­le­de neb­bi­o­lo- drue ho­ved­rol­len og an­ven­des blandt an­det til de kend­te Ba­ro­lo- og Bar­ba­recsco- vi­ne.

Neb­bi be­ty­der tå­ge, og dru­ens navn hen­ty­der til den tå­ge, som lig­ger over Pie­mon- te- om­rå­det un­der vin­hø­sten.

På de bed­ste skrå­nin­ger gi­ver neb­bi­o­lo- dru­en fl ot­te, tæt­te og mør­ke rødvine, og Ba­ro­lo og Bar­ba­resco- vi­ne­ne kan drik­kes un­ge og kraft ige til f. eks. rødt ok­se­kød el­ler vildt, som om­rå­det og­så er kendt for. Men vi­ne­ne er og­så vel­eg­ne­de til at gem­me i en år­ræk­ke på grund af de­res store ind­hold af tan­nin.

Pie­mon­te er og­så kendt for rø­de vi­ne på dru­er­ne dol­cet­to og barbera, som li­ge­le­des kan gi­ve fl ot­te, men ge­ne­relt min­dre kraft ige vi­ne til for­nuft ige pri­ser.

Tå­gen læg­ger sig over Pie­mon­te- om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.