Bent­ley- de­sig­ner til Hyun­dai og Kia

BT - - BILER -

Den ex­cen­tri­ske ty­sker, Pe­ter Schrey­er - de­sign­fa­der til den før­ste Au­di TT - er ho­ved­man­den bag den vel­lyk­ke­de de­sign­mæs­si­ge re­lan­ce­ring af Kia og Hyun­dai, men da in­tet va­rer evigt, el­ler må­ske ba­re for­di Schrey­er nær­mer sig pen­sions­al­de­ren, har Hyun­dai/ Kia al­le­re­de kørt den næ­ste chef­de­sig­ner i stil­ling. Den syd­ko­re- an­ske bil­gi­gant har an­sat bel­gi­ske Luc Don­ck­erwol­ke. Han er på vej væk fra Volkswa­gen- kon­cer­nen, hvor han se­ne­st har haft an­sva­ret for Bent­ley. På sin samvit­tig­hed har Don­ck­erwol­ke bi­ler som Lam­borg­hini Gal­lar­do og Murcíela­go, de før­ste ge­ne­ra­tio­ner Sko­da Fa­bia og Octavia og se­ne­st Bent­ley Flying Spur. mor­ten

Luc Don­ck­erwol­ke har bl. a. Lam­borg­hini Murcíela­go på sit de­sign- cv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.