Dæk­tryk­ket skal op i ferien

BT - - BILER -

I dis­se da­ge val­far­ter vi på bil­fe­rie, og en af de vig­tig­ste ting at hu­ske er at tjek­ke dæk­tryk­ket. Ik­ke mindst af hen­syn til sik­ker­he­den, men og­så af hen­syn til øko­no­mi­en. Tryk­ket skal ge­ne­relt øges, da bi­len la­stes tungt og ve­jer me­re end nor­malt - se in­struk­tions­bo­gen. Og­så bi­lens re­ser­ve­dæk, hvis man har så­dan et, skal kon­trol­le­res. Dæk­tryk­ket skal tjek­kes, mens dæk­ke­ne er kol­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.