En vin­der går på pen­sion

BT - - BILER -

For en uge si­den blev Fer­ra­ris V8- su­ge­mo­tor i 458 Ita­lia kå­res som ver­dens bed­ste over fi­re li­ter. Nu skrot­tes den. Den af­lø­ses i 488 GTB af en V8- mo­tor med dob­belt­tur­bo, og der­med fort­sæt­ter Fer­ra­ri ad sam­me vej, som og­så Me­rec­des’ hoftu­ne­re hos AMG er gå­et med de­res V8- mo­to­rer. Den 3,9 li­ters tur­bo- V8er i 488 GTB yder 670 he­ste­kræf­ter. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.