DEN­NIS KNUD­SENS

BT - - BILER -

Her fi k jeg min før­ste store og prak­ti­ske fi re­hjul­stræk­ker, en Mitsu­bis­hi Pa­jero. Den var su­per­god at kø­re i. Og det var bå­de på små, mud­re­de sko­vve­je, grus­ve­je og i alt mu­ligt ter­ræn. Her fi k jeg min før­ste Mer­ce­des Vi­to, en stor og rum­me­lig bil, som jeg oft e har so­vet i, når jeg var rundt om­kring med job­bet. Da jeg var me­get glad for min før­ste Mer­ce­des Vi­to, køb­te jeg ti år se­ne­re en ny mo­del af sam­me slags. Den ko­ste­de godt 500.000 kr., og jeg sy­nes, den er frem­ra­gen­de som mit vig­tig­ste ar­bejds­red­skab. Jeg ny­der me­get bi­lens højde, der gi­ver mig et fan­ta­stisk ud­syn og ud­sigt over vej­en.

Den­nis Knud­sen er de kend­tes ynd­lings­fri­sør. Hans egen ynd­lings­bil er den rap­pe BMW Z4

sport­s­vogn.

Ba­ga­ge­rum­met er for­holds­vist stort, selv om bi­len er lil­le, er der ri­ge­lig plads til et par kuf­fer­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.