Re­sten af hol­det

BT - - MINIONS - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PER­SON­GAL­LE­RI De tre gu­le Mi­ni­ons er selv­føl­ge­lig de vig­tig­ste fi gu­rer i den nye Mi­ni­on- fi lm. Der­eft er spil­ler su­per­s­kurk Scar­let Over- kill den helt store rolle. Men ’ Mi­ni­ons’ vil­le ik­ke væ­re det sam­me uden dis­se.

Herb er en gal vi­den­skabs­mand, der vil op­fin­de og gø­re hvad som helst for sin ko­ne, som han el­sker græn­se­løst. Den en­gel­ske dron­ning har re­ge­ret lan­det i år­ti­er, før Mi­ni­o­ner­ne an­kom­mer. Men nu for­sø­ger Scar­let Over­kill at over­ta­ge mag­ten og tro­nen. Wal­ter er en er­fa­ren bank­rø­ver, og han er for­bry­der­fa­mi­li­en Nel­sons ube­strid­te over­ho­ved. Wal­ter og fa­mi­li­en gi­ver Mi­ni­o­ner­ne et lift til skur­ke­kon­vent i Or­lan­do. Her ses Wal­ter sam­men med sin ko­ne Mad­ge. Ori­gi­nal stem­me: Ste­ve Coo­gan. Dansk stem­me: Hen­rik Ko­e­fo­ed Den ga­le pro­fes­sor ved, at al­ting er re­la­tivt - og­så tid og rum. Flux har op­fun­det en tids­ma­ski­ne, der kan æn­dre alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.