Boe og Mo­gen­sen i fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EU­RO­PE­AN GA­MES Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er i fi na­len ved Eu­ro­pe­an Ga­mes .

Det dan­ske bad­min­ton­par le­ve­de op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den i tur­ne­rin­gen, da de i sik­ker stil i se­mi­fi na­len be­sej­re­de ty­sker­ne An­dreas He­inz og Rap­ha­el Beck i to sæt med cif­re­ne 21- 18, 21- 17.

Det ty­ske par var el­lers se­e­det som num­mer tre i tur- ne­rin­gen, men top­se­e­de­de Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen var al­li­ge­vel for stær­ke, selv­om An­dreas He­inz og Rap­ha­el Beck bed fra sig un­der­vejs i Baku i Aserbajdsjan, hvor Eu­ro­pe­an Ga­mes af­vik­les.

Kam­pen va­re­de i om­trent 42 mi­nut­ter, hvor dan­sker­ne i pe­ri­o­der over­lod fø­rin­gen til ty­sker­ne, men de vir­ke­de al­drig for al­vor pres­se­de un­der­vejs.

Fi­na­li­ster fra Rusland

I fi na­len mø­der Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen det rus­si­ske double­par, Vla­di­mir Iva­nov og Ivan Sozo­nov.

Rus­ser­ne vandt de­res se­mi­fi na­le i to sæt over det ir­ske brød­re­par, Jos­hua og Sam Ma­gee.

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er fi­na­le­kla­re. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.