Re­al af­vi­ser bud på Ra­mos

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NEJ TIL UNI­TED: Re­al Madrid har af­vist Man­che­ster Uni­teds bud på op mod 370 mil­li­o­ner kro­ner for Ser­gio Ra­mos, skri­ver en­gel­ske me­di­er. Men eng­læn­der­ne gi­ver ik­ke op og skul­le an­gi­ve­ligt al­le­re­de væ­re i gang med at ud­for­me et re­vi­de­ret bud på den pro­fi le­re­de for­svars­spil­ler, der selv skul­le væ­re op­sat på at skift e. Fle­re me­di­er har el­lers spe­ku­le­ret i, at Ra­mos ud­nyt­te­de Uni­teds in­ter­es­se til at pres­se Re­al Madrid i for­hand­lin­ger­ne an­gå­en­de sin kon­trakt, men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke til­fæl­det. For­svars­spil­le­rens kon­trakt lø­ber to år end­nu, men Ra­mos skul­le ha­ve med­delt Re­al Madrid, at han vil ha­ve sty r på sin frem­tid, in­den Re­al Madrid rej­ser på træ­nings­tur 10. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.