Pe­tr Cech til læ­ge­tjek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ PLADS I AR­SE­NAL: Chel­sea- må­l­man­den Pe­tr Cech skul­le nu væ­re på plads hos ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal, hvis han be­står sit læ­ge­tjek. Iføl­ge fl ere en­gel­ske me­di­er har den tjek­ki­ske ke­e­per nem­lig al­le­re­de for­hand­let sin kon­trakt med Ar­se­nal på plads, og bå­de BBC og The Te­le­graph med­del­er, at den tjek­ki­ske ke­e­per skal til læ­ge­tjek i klub­ben. Ar­se­nal me­nes, at skul­le be­ta­le om­kring 115 mil­li­o­ner kro­ner for må­l­man­den, der er ud­set som ny første­ke­e­per hos The Gun­ners.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.