MA­VEN

BT - - TEMA -

Ma­ven og talj­en træ­ner du bedst med få gen­ta­gel­ser og høj spæn­ding – ik­ke ved hund­red­vis af ma­vebøj­nin­ger. Lav øvel­ser, der får fle­re mu­skel­grup­per i spil og styr­ker din sta­bi­li­tet. • Gør dig bred over ryg­gen, og skub dig ak­tivt væk fra un­der­la­get. • Vip ik­ke hof­ter­ne fra si­de til si­de, fo­re­stil dig, at du træk­ker ha­len in­di­mel­lem be­ne­ne. • Løft din kett­le­bell og sæt den lang­somt på plads igen. • Lav maks. tre gen­ta­gel­ser, før du skif­ter til mod­sat­te si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.