Pres over ho­ve­d­et

BT - - TEMA -

Træ­ner he­le over­krop­pen samt ma­ve og ryg­mus­k­ler. • Stå op­rejst med kett­le­bel­len i en hånd. • Hold din un­de­rarm lodret og tæt på krop­pen. • Spænd i he­le krop­pen. • Spænd i bal­der­ne. • Træk vej­ret ind og gå en smu­le ned i be­ne­ne. • Hur­tigt og be­stemt stræk­ker du knæ og hof­ter og skub­ber kug­len op over ho­ve­d­et. • Før kett­le­bel­len tilbage til ud­gangs­stil­lin­gen med blø­de knæ. • Lav 3- 5 gen­ta­gel­ser først til den ene så til den an­den si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.