Split squat

BT - - TEMA -

For­mer ben og bal­der. • Sæt høj­re ben for­an det ven­stre. • Hold en kett­le­bell i hver hand, ar­me­ne strak­te, skul­dre­ne ne­de og bry­stet op­pe. • Gå ned i be­ne­ne på 3- 4 se­kun­der. • Hold for­re­ste hæl i gul­vet. • Pres du dig selv op til ud­gangs­stil­lin­gen. • Hold over­krop­pen op­rejst he­le ti­den. • Hold ’ ha­len mel­lem be­ne­ne’ he­le ti­den, især i bund­po­si­tio­nen. • Lav 12- 15 gen­ta­gel­ser pr ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.