Re­ne­ga­de rows

BT - - TEMA -

Ud­vik­ler styr­ke i he­le krop­pen og træ­ner din ev­ne til at mod­stå ro­ta­tion, hvil­ket stram­mer talj­en ind. • Læg dig i plan­ken med høj­re arm på en lav bænk og ven­stre arm på den let­te­ste kett­le­bell. • Din krop skal væ­re rank fra is­se til fod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.