Mads Faur­holt- Jør­gen­sen

BT - - INTERVIEW -

• 30 år, op­vok­set på Øster­bro, bor i Lon­don. • Har virk­som­he­den Nova Fo­un­ders Ca­pi­tal med ty­ske­ren Rap­ha­el Strauch. • Nova bygger in­ter­netvirk­som­he­der med spe­ci­a­le i fi­nan­si­el­le ser­vi­ces. • Har en HA fra Han­dels­højsko­len i København. • MBA fra Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy. • Tid­li­ge­re an­sat i bl. a. McKin­sey & Co, Ro­ck­et Internet og Groupon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.